Om detaljhandelsavtalet

Detaljhandelsavtalet är ett kollektivavtal som tecknas av Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller för butiks- och kontorspersonal samt lagerpersonal och chaufförer inom detaljhandeln och omfattar cirka 200 000 anställda. I detaljhandelsavtalet regleras bland annat löner, anställningsformer, sjukdom, semester, övrig ledighet och arbetstid samt försäkringsskydd.

Detaljhandelsavtalet innebär att arbetsgivare och medarbetare har ett regelverk för vilka villkor som gäller, vilket ger en trygghet för båda parter. Kollektivavtalet visar också att det är en arbetsgivare som erbjuder rättvisa villkor vilket gör arbetsgivaren mer attraktiv i konkurrensen om de bästa medarbetarna.

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund vill att kompetenta och engagerade medarbetare söker sig till handeln. Och vi vill öka andelen tillsvidareanställningar på heltid och deltid med hög sysselsättningsgrad.

Klokt tillämpat ger detaljhandelsavtalet bra möjligheter vad gäller arbetstider, schemaläggning och anställningsformer som vi tillsammans vill sprida förståelse och kunskap om. Vi menar att det är kunskap som lönar sig på flera sätt.

Anställ klokt projektet erbjuder därför långsiktiga, kostnadsfria utbildningssatsningar vad gäller anställningsformer och bemanningsplanering som vänder sig både till arbetsgivare och förtroendevalda. Projektet innefattar även rådgivning och stöd för att få till förändringar vad gäller invanda mönster och synsätt.

Du som är medlem i Svensk Handel och har detaljhandelsavtalet kan ladda ner avtalet som pdf och du kan läsa om de regler som gäller i verksamheten på Arbetsgivarguiden.

Du som är medlem i Handelsanställdas förbund kan ladda ner avtalet som pdf genom att logga in på mina sidor på handels.se.

Du kan du även läsa mer om vad som gäller för dig som arbetar inom handeln här.