Integritetspolicy

Anställ klokt är ett gemensamt projekt mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund. Webbplatsen anställklokt.se tillhandahålls av Svensk Handel och därför omfattar Svensk Handels Integritetspolicy även denna webbplats.

Svensk Handels Integritetspolicy >