Helena Kamph, hr-ansvarig lindex sverige Ab

Vi ställde några frågor till Helena Kamph, HR-ansvarig på Lindex Sverige AB, om anställningsformer och schemaläggning.

Varför är det viktigt att ha kunskap om anställningsformer och schemaläggning?
På Lindex har vi en organisation där våra chefer har fullt ansvar i de här frågorna och då måste man ha bra kunskap. I de fall man behöver stöd finns det att få. Att själv ha kunskapen i den organisation man ansvarar för stärker självförtroendet hos våra ledare och förtroendet från deras medarbetare. Det är de tillsammans som vet hur bemanningen blir bäst för både kunder och medarbetare.

Hur jobbar du/ni på Lindex med frågor om anställningsformer, schemaläggning och sysselsättningsgrad?
Genom löpande utbildning och information. Vi följer upp och påminner om vikten av att ha så höga kontrakt som möjligt och att våra medarbetare har rätt anställningsform. Vi har duktiga medarbetare som hjälper kollegor som är nya eller som har särskilda utmaningar.

Vilken typ av anställningsformer använder ni mest?
Våra vanligaste anställningsformer är tillsvidareanställning och vikariat.

Har Lindex någon särskild policy angående anställningsformer?
Vi har ingen policy utan jobbar med riktlinjer. Vi vill att man alltid ser över om det är möjligt med tillsvidareanställningar. Det är viktigt att vi inte använder oss av någon form av visstidsanställning om det inte finns ett tydligt uttalat behov av det. Allmän visstidsanställning är en anställningsform som vi fasat ut. All ordinarie bemanning sker med tillsvidareanställd eller vikarierande personal. Eftersom vi är många kvinnor på Lindex är vi vana vid att till exempel ha många föräldravikariat.

Hur arbetar ni med schemaläggning?
Varje butik är unik så vi börjar med att kartlägga butikens behov, det vill säga när under dagen och veckan våra kunder helst vill besöka oss. På det läggs våra övriga åtaganden som personalmöten, kampanjhantering, tid för varuleveranser med mera. Utifrån det bygger vi schemat med det antal medarbetare, timmar och ekonomiska mål som butiken har.

Vilka fördelar har tillsvidareanställningar jämfört med tidsbegränsade anställningar?
Fördelarna är att det dels ger ökad trygghet för den enskilde medarbetaren, dels ger bra förutsättningar för kompetensutveckling och högt engagemang. När våra medarbetare känner sig trygga i sin anställning hos oss gör de såklart ett bättre jobb. Vi har en låg personalomsättning och många har arbetat hos oss i många år.

Vad ser ni för fördelar med att Lindex medarbetare har höga deltider eller heltider?
Det skapar möjlighet till trygghet, kompetens och engagemang. Fast det upplever vi att våra medarbetare med lägre sysselsättningsgrad också har.

Vad tycker du är det viktigaste att tänka på som HR-ansvarig?
Att jag förmedlar min förståelse för verksamheten och att vår avdelning kan underlätta i frågeställningarna som finns kring de här områdena. Att se till att information och utbildning finns tillgänglig och genomförs på ett enkelt sätt.

Läs mer om schemaläggning

Läs mer om anställningsformer