Lilian Mårelius, klubbordförande Åhléns city i Stockholm

Vi ställde några frågor till Lilian Mårelius, klubbordförande Åhléns city i Stockholm, om bemanningsplanering och schemaläggning.

Varför är det viktigt att ha kunskap om bemanningsplanering och schemaläggning?
Att kunna bemanna rätt är viktigt för de anställda, som vill att det ska finnas tillräckligt med kollegor på plats när det behövs, och färre när det är mindre att göra. Jämför tex en löningsfredag med långfredag. Att ha statiska scheman funkar inte i verkligheten. Att kunna lägga scheman kräver kunskap, eftersom det är många aspekter man ska ta hänsyn till. Både gällande lag/avtal samt att man gör scheman som de anställda känner sig tillfredsställda med.

Hur jobbar du/ni på Åhléns med frågor om bemanning, schemaläggning och sysselsättningsgrad?
Gällande bemanning så är det avdelningschefen (AC) som lägger sitt behov för sina respektive avdelningar. De tar det sedan vidare till varuhuschefen (VHC) för godkännande.

Gällande sysselsättningsgraden, så beror det på vilken avdelning det handlar om, och hur stor personalgruppen är. Schemaläggningen sker via ett datasystem.

Hur arbetar ni med schemaläggning vad är viktigt att tänka på?
När nya scheman ska göras, får medarbetarna lämna in sina önskemål om vad som är viktigt för dem. AC försöker ta hänsyn till önskemålen i den mån det går. Där det inte går att uppfylla, ska de komma med förklaring till varför. Det går inte att säga vad som är ett perfekt schema. Varje medarbetare är unik i sig, och man har också olika skeden i livet, där arbetstidens förläggning spelar stor roll. Är man ung och ensamstående, kanske man vill och kan jobba mycket kvällar och helger, medan det kan vara svårt när man har barn.

Vilka fördelar har tillsvidareanställningar jämfört med tidsbegränsade anställningar?
De som har en tillsvidare anställning har en helt annan trygghet, än någon med en tidsbegränsad. Man vet att man har en inkomst varje månad och ungefär hur mycket. Man har koll på rutiner och utökar sin kompetens och varukunskap. De som jobbar på arbetsplatser med många visstidare, som kommer och går, upplever en ständig förändring och stress, när de får nya arbetskollegor som ska läras upp. Som sedan slutar och nya kommer in.

De som har en tidsbegränsad anställning lever i en väldigt osäker tillvaro. Varierande inkomster, nya arbetsplatser, nya arbetskamrater, samt svårigheter att gå vidare i livet. Som exempelvis att skaffa eget boende och ta banklån.

Vad ser ni för fördelar med att Åhléns har medarbetare höga deltider eller heltider?
Man ska kunna leva på sin lön. Ju fler timmar man är på arbetet, ju mer kompetens skaffar man sig. Man har bättre koll på vad som händer och sker. Exempelvis gällande rutiner och varukännedom.

Vad tycker du är det viktigaste att tänka på som företrädare för de anställda?
Som facklig företrädare tycker jag att det är viktigt att de anställda får inflytande över sin arbetstid. Hur arbetstiden är förlagd påverkar hela deras vardag och liv. Jag informerar medlemmarna gällande de möjligheter de har att påverka sitt schema. Jag stöttar dem med frågor och eventuella kontakter med chef.

På vilket sätt tror du att projektet Anställ klokt kommer att bidra till att attrahera morgondagens medarbetare?
Om företagen jobbar enligt tanken med projektet – Anställ klokt, ger det arbetsplatser med en inriktning, att man kan leva på sin lön, då de erbjuder stora deltider och heltidsanställningar.

Att man kan arbeta många år på samma företag, då företaget kan anpassa schema efter medarbetarens önskemål i olika livssituationer. Erbjuder scheman som är genomtänkta och ser till både medarbetarens och företagens behov av bemanning.