OM Schemaläggning

Arbetsgivaren bestämmer som huvudregel när de anställda ska arbeta. Detaljhandelsavtalet samt arbetstidslagen innehåller dock regler som arbetsgivaren ska hålla sig till.

För att på bästa sätt kunna schemalägga efter verksamhetens behov behöver du känna till de regler kring arbetstid som finns i arbetstidslagen och i detaljhandelsavtalet.

Du som har detaljhandelsavtal och är medlem i Svensk Handel kan logga in och läsa mer om schemaläggning i Arbetsgivarguiden på svenskhandel.se.