Om anställningsformer

Huvudregeln är att anställningar är tillsvidareanställningar om inte arbetstagaren och arbetsgivaren kommit överens om annat. Den andra formen av anställningar brukar kallas för tidsbegränsade anställningar. Det finns olika former av tidsbegränsade anställningar, till exempel vikariat och allmän visstidsanställning.

Reglerna om olika anställningsformer finns i lagen om anställningsskydd, LAS. De särskilda regler som gäller inom detaljhandeln beskrivs i detaljhandelsavtalet.

Du som har detaljhandelsavtal och är medlem i Svensk Handel kan logga in och läsa mer om anställningsformer i Arbetsgivarguiden på svenskhandel.se.