anställ klokt!

För medlemmar i Handelsanställdas förbund

Som anställd i handeln upplever säkert du och många med dig att det går åt mycket tid och energi till att diskutera scheman. Arbetstoppar, som kanske skulle kunna ha förutsetts, löses ofta med mertid och extrapersonal.

Att känna trygghet i sin anställning leder till större engagemang i jobbet. Med ökad kunskap om anställningsformer och schemaläggning blir bemanningen mer genomtänkt och långsiktig.  Det skapar i sin tur förutsättningar för fler tillsvidareanställningar på heltid, hög deltid och tryggare anställningar. Något vi alla tjänar på. Därför har vi tillsammans med Svensk Handel startat projektet ”Anställ klokt”. Målet med projektet är att genom utbildning och rådgivning bryta invanda mönster och synsätt. Det ska leda till en omprövning av personalplanering och sysselsättningsmåtten på arbetsplatserna.

Här på anställklokt.se hittar du information om projektet. Information som riktar sig till medlemmar och förtroendevalda i Handelsanställdas förbund som omfattas av detaljhandelsavtalet. 

För att nå målen i projektet så krävs kunskap om reglerna i  detaljhandelsavtalet men också en omprövning av personalplanering och sysselsättningsmått.

Svensk Handel kommer att genomföra utbildningar om schemaläggning och anställningsformer i detaljhandelsavtalet, riktade till sina medlemsföretag.

Handels har tagit fram faktaunderlag i form av ppt-bilder om Arbetstidsregler och Anställningsformer i detaljhandelsavtalet. Dessa följer i stort Svensk Handels utbildningsmaterial. Här hittar du den informationen. 

Som stöd i arbetet att se över och ompröva personalplanering och sysselsättningsmått har Svensk Handel och Handels tagit fram gemensamma riktlinjer som vänder sig till de lokala parterna och centrala fackliga grupperna. Dessa riktlinjer kan utgöra ett underlag och ett hjälpmedel i arbetet med att nå målen i Anställ klokt.

Med ökad kunskap om anställningsformer och schemaläggning blir bemanningen mer genomtänkt och långsiktig. Det skapar förutsättningar för en organisation med fler tillsvidareanställningar på heltid och höga deltidstjänster.

Innehållet här på anställklokt.se kommer att fyllas på efter hand och uppdateras med nyheter, erfarenheter och sådant som rör dig som arbetar i detaljhandeln och är medlem i Handels.

Vissa delar av innehållet är avsett enbart för dig som medlem och förtroendevalda i Handelsanställdas förbund och som omfattas av detaljhandelsavtalet. Här hittar du den informationen.