KUNSKAP SOM LÖNAR SIG

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund är överens om att det är viktigt att handelns företag ökar sin konkurrenskraft samtidigt som andelen tillsvidareanställningar på heltid eller deltid med hög sysselsättningsgrad ökar.

För att lyckas med detta behöver kunskapen och förståelsen för de möjligheter som detaljhandelsavtalet ger avseende arbetstid och schemaläggning öka. Avsikten är att den ökade kunskapen ska ge effekter på personalplaneringen där företagen också ser en lönsamhet i att använda sig av högre sysselsättningsmått och av avtalets flexibilitet.

Det övergripande målet och syftet är att genom utbildning, rådgivning och stöd bryta invanda mönster och synsätt för att skapa en konstruktiv omprövning av personalplanering och sysselsättningsmått. Projektets ambition är att fram till 2020 öka andelen tillsvidareanställningar på heltid eller deltid med hög sysselsättningsgrad.

Läs mer om schemaläggning

Läs mer om anställningsformer